Gemengde gevoelens zzp’ers omtrent het nieuwe regeerakkoord

Het nieuwe regeerakkoord heeft nogal wat reacties teweeggebracht. Deze lopen uiteen van gematigd positief naar argwanend en negatief. Zo wordt de wet DBA, na veel onzekerheid te hebben veroorzaakt onder zzp’ers en opdrachtgevers, geschrapt. Ervoor in de plaats komen zogenaamde opdrachtgeversverklaringen. Deze digitale formulieren moeten duidelijkheid geven over de rolverdeling tussen de zzp’er en de opdrachtgever. Veel meer is momenteel niet bekend over de vervanger van de wet DBA.

Wat gaat deze maatregel, en de andere maatregelen, nu precies betekenen voor Nederlandse zzp’ers? Naast het schrappen van de wet DBA, zijn er nog enkele andere maatregelen. Zo is een werkgever verplicht om een zzp’er in loondienst te nemen wanneer deze minder dan 125% van het minimumloon verdient. Daarnaast moet het voor zzp’ers ook makkelijker worden om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, alhoewel deze niet verplicht wordt gesteld.

Voorstanders van het regeerakkoord wijzen erop dat deze maatregelen de oneerlijke concurrentie tussen werknemers en zzp’ers wegneemt. Ook verbetert door de nieuwe plannen de positie van onderbetaalde zzp’ers bij verschillende bezorgdiensten (o.a. Deliveroo en PostNL). Tegenstanders vinden dat de nieuwe maatregelen de vrijheid van zzp’ers ondermijnt. Wat de wetgeving precies teweeg gaat brengen, zal nog moeten blijken. De verschillende maatregelen zullen de komende maanden nog verder worden uitgewerkt door het nieuwe kabinet.